Μανωλάδα και Παπανδρέου

Μανωλάδα και Παπανδρέου

Σήμερα όλοι τους κάνουν ότι δεν γνωρίζουν... 

Αλήθεια, δεν είναι οι ίδιοι που έλεγαν τότε αυτά: