Απάντηση

Απάντηση

Εχθές, στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1, ένας κύριος και μάλιστα Dr. , ο οποίος απ’ ότι φαίνεται παρακολουθεί ανελλιπώς τις εμφανίσεις μου, έγραψε αυτό: «Ρε Βασίλη Καπερνάρε, οι αποφάσεις των Διεθνών Διαιτητικών Δικαστηρίων, δεν επιδέχονται ένδικα μέσα. Είναι "οριστικές" κι αμετάκλητες, εξ ορισμού. Σε βλέπω υπουργόν κάποια μέρα. Τέτοιους αδαείς θέλουν για να κάνουν ότι θέλουν (βλ. ΓΑΠ)..."κι είναι σοφία η σιωπή..."». 

Επειδή δεν έχω διαβάσει την απόφαση του διαιτητικού Δικαστηρίου, ρώτησα τον Συνταγματολόγο Προκόπη Παυλόπουλο, που συμμετείχε κι αυτός στην ίδια εκπομπή, αν είναι ενημερωμένος για το αν το Ελληνικό Δημόσιο έχει προβεί σε άλλα ένδικα μέσα αλλά όχι με την «στενή» έννοια (ο οποίος μου απάντησε αρνητικά) και τούτο διότι από τις διατάξεις των άρθρων 323, 903, 905 και 906 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, γίνεται φανερό ότι η συγκεκριμένη αλλοδαπή διαιτητική απόφαση του Λονδίνου, για να παραγάγει δεδικασμένο και να αποτελέσει εκτελεστό τίτλο, πρέπει να διέλθει τη διαδικασία αναγνωρίσεως του δεδικασμένου και κηρύξεως της εκτελεστότητάς της. Τούτο συμβαίνει εφόσον συντρέχουν οι όροι που προαναφέρονται στα παραπάνω άρθρα του ΚΠολΔ. Πάντως, υπεύθυνα και με βεβαιότητα θα μπορεί κανείς να αποφανθεί περί τούτων, εφόσον έχει το κείμενο της αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης και εξετάσει τη διαιτητική ρήτρα, τη συμφωνία περί της τηρητέας διαδικασίας, του εφαρμοστέου ουσιαστικού δικαίου κλπ. Όλα αυτά σημαίνουν προϋποθέσεις και δυνατότητες περαιτέρω ενδίκων ενεργειών. Για αυτό και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έχει εκδοθεί απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου αναγνωρίζουσα το δεδικασμένο ή κηρύττουσα εκτελεστή την αλλοδαπή διαιτητική απόφαση, τότε δεν θα είναι επιτρεπτή η εκ νέου εξέταση της διαφοράς από τα ελληνικά δικαστήρια. Όλα αυτά τα αναφέρω για να μην καταναλώνει τόσο εύκολα το συμπλεγματικό του δηλητήριο ο κύριος Dr., αλλά για να το κρατήσει μέσα του, ως συντηρητικό της προσωπικότητάς του. Η σιωπή όντως αποτελεί σοφία, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε περιπτώσεις που αποδεικνύουν περίτρανα πως «η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας»