Σχετικά με την φαρμακευτική δαπάνη κατά την περίοδο 2000-2009

Σχετικά με την φαρμακευτική δαπάνη κατά την περίοδο 2000-2009

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Προς κκ Υπουργούς 
• Υγείας • Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την φαρμακευτική δαπάνη κατά την περίοδο 2000-2009» 
Σύμφωνα με δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, η Ελλάδα το 2000 ξόδευε για δημόσια φαρμακευτική δαπάνη κάτω από 1 δισ. ευρώ, ενώ το 2009 πάνω από 5 δισ. ευρώ. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν έχει σημειωθεί τέτοιου μεγέθους αύξηση του Ελληνικού Πληθυσμού και, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έπεσε κάποια τραγική επιδημία στην Χώρα μας. Επομένως, το πιο πιθανό είναι κάποιοι πολιτικοί να επέτρεψαν σε ένα σύστημα γιατρών, φαρμακοποιών και φαρμακευτικών εταιρειών να αισχροκερδήσουν σε βάρος των Ελλήνων Πολιτών. 
Υπολογίζεται πως στο χρονικό διάστημα 2000-2009, οι Έλληνες Φορολογούμενοι Πολίτες κατέβαλαν για την δημόσια φαρμακευτική δαπάνη περί τα 18 δισ. ευρώ, αλλά αποθεματικό φαρμάκων δεν υπάρχει. 
Επειδή, υπολογίζεται πως την δεκαετία που πέρασε πληρώσαμε περισσότερα από όσα έπρεπε, 
Επειδή, τέτοιου είδους τεχνηέντως κατασκευασμένα πολιτικά «κόλπα» πρέπει, πλέον, να αποκαλυφθούν, 
Ερωτάσθε: 
1)Δικαιολογείται από τα κρατικά έγγραφα η ως άνω κατακόρυφη αύξηση για την δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, κατά το χρονικό διάστημα 2000-2009; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα. 
2)Να κατατεθούν, ακριβώς και αναλυτικώς, έγγραφα που να αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν για φαρμακευτικές δαπάνες τα 18 δισ. ευρώ, που υπολογίζεται πως κατέβαλε ο Ελληνικός Λαός, μέσω της φορολογίας του, κατά το χρονικό διάστημα 2000-2009. 
3)Επειδή πιστεύω ότι έχετε τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα παραπάνω, επιθυμώ να μου γνωστοποιήσετε τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί έναντι των υπαιτίων; 
Αθήνα, 2/12/2013 
Ο Ερωτών και Αιτών Βουλευτής 
 Βασίλειος Καπερνάρος