Ερώτηση σχετικά με τα οφειλόμενα ρεπό στους Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους

Ερώτηση σχετικά με τα οφειλόμενα ρεπό στους Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 


Προς κ Υπουργό 

• Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα οφειλόμενα ρεπό στους Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους του 
Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού» 

Σύμφωνα με καταγγελίες των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, τους οφείλονται πάνω από 17.000 ρεπό. Παρά την συνεχή προσπάθεια τους να αντεπεξέλθουν στις δυσχερείς συνθήκες εργασίας, τις οποίες έχετε επιβάλει, μέσω της απραξίας και της αδιαφορίας σας, δεν έχουν προβεί σε απεργίες ή στάσεις εργασίας. 

Επίσης, πέραν των οφειλόμενων ρεπό, τους οφείλεται και ένας τεράστιος αριθμός υπερωριών, νυχτερινών και εξαιρέσιμων! Η ευσυνειδησία τους, όμως, και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος δεν τους επιτρέπει να δημιουργήσουν προβλήματα στην λειτουργία των φυλακών. Συγχρόνως, στις φυλακές Κορυδαλλού, χωρίς να υπολογίζεται ο αριθμός των κρατουμένων στο ψυχιατρείο, στο νοσοκομείο και ο πληθυσμός των γυναικείων φυλακών, ο αριθμός των κρατουμένων ανέρχεται σε 2.100. Στον αντίποδα, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, που ασκούν καθήκοντα φύλαξης, είναι μόλις 110!!! 

Επειδή, οι Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι δεν έχουν προκαλέσει ποτέ προβλήματα στην λειτουργία των φυλακών, αντίθετα πασχίζουν για την ομαλή λειτουργία τους με τα πενιχρά μέσα που τους διαθέτετε, 

Επειδή, η υπηρεσία φύλαξης είναι επί εικοσιτετραώρου βάσεως, επομένως οι Σωφρονιστικοί δικαιούνται περισσότερο από τον καθένα τις ημερήσιες άδειες τους, 

Επειδή, είναι παράνομο να μην τους χορηγείτε τις ημερήσιες άδειες ανάπαυσης (ρεπό) τους, 

Επειδή, δεν νομιμοποιήστε να εκμεταλλεύεστε την ανοχή τους, 

Ερωτάσθε: 

1)Ισχύει η αναλογία 2.100 κρατούμενοι με 110 Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους; Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. 

2)Πότε και με ποιο τρόπο σκοπεύετε να χορηγήσετε τις οφειλόμενες άδειες στους Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους; Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. 

3)Προτίθεστε να προσλάβετε περαιτέρω σωφρονιστικούς υπαλλήλους, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των κρατουμένων, αλλά και να εξασφαλιστεί υγιές εργασιακό περιβάλλον για τους Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους; Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. 

Αθήνα, 4/12/2013 

Ο Ερωτών και Αιτών Βουλευτής 
Βασίλειος Καπερνάρος