Ο Βασίλης Καπερνάρος στο Ε 01/09/15

Ο Βασίλης Καπερνάρος στο Ε 01/09/15

Ο Βασίλης Καπερνάρος στο "Ε" και τον Κώστα Χαρδαβέλλα