Αθανασακοπούλου Λήδα

Αθανασακοπούλου Λήδα

Έχει προπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Σχέσεις από το Αμερικάνικο Κολλέγιο.

Έκανε ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο  και στο Ανθρωπιστικό Δίκαιο στο Universite Catholique de Louvain στις Βρυξέλλες.

Εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης σε θέματα ασύλου, στην Ελλάδα.