Αναγνώστου Αικατερίνη

Αναγνώστου Αικατερίνη

Είναι ιδιοκτήτρια καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας.

Έχει ευρεία εθελοντική δράση και προσφορά σε θέματα που αφορούν άπορους, άστεγους αλλά και πρόσφυγες.