Τσιαντή Μαρία

Τσιαντή Μαρία

Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Πεδίο Αρεως

Είναι καθηγήτρια Γαλλικών κι επιχειρηματίας

Έχει πολυετή εθελοντική δράση για τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.