Βανδαλισμός Αγάλματος Ψαρού, Απουσία Δημάρχου, Αποθεματικό Ταμείο | Δημ. συμβούλιο

Βανδαλισμός Αγάλματος Ψαρού, Απουσία Δημάρχου, Αποθεματικό Ταμείο | Δημ. συμβούλιο

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της ανεξάρτητης παράταξης "Αθήνα,το σπίτι μας!" Βασίλης Καπερνάρος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας στις 11.4.2019