ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδια 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί υπάλληλοι» 

Με αφορμή την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων στις 8/2/2013, ανακύπτουν πολλά ερωτήματα αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών υπαλλήλων. 

Αρχικά, ένα εκ των μεγαλύτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αποτελεί η αδυναμία των αρμόδιων να προγραμματίσουν στοιχειωδώς την αναγγελία υπηρεσίας, τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση. Ως αποτέλεσμα, οι αστυνομικοί υπάλληλοι εργάζονται σε συνθήκες εργασιακού Μεσαίωνα, λόγω της ελλιπέστατης πληροφόρησης που έχουν αναφορικά με τις υπηρεσίες που πρόκειται να κάνουν. Αξίζει δε να σημειωθεί πως στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην Τουρκία, το δελτίο υπηρεσιών της αστυνομίας εκδίδεται σε μηνιαία βάση. 

Επίσης, οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν καθημερινά πλειάδα άλλων προβλημάτων όπως η αδιαφορία για την προστασία των δανειοληπτών (αστυνομικών), οι οποίοι αποδεδειγμένα αδυνατούν ν’ ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
Ακόμα, καλείσθε ν’ απαντήσετε γιατί επιδεικνύετε τόσο απαθή αντιμετώπιση της πρότασης των αστυνομικών Υπαλλήλων για ίδρυση εστιών σίτισης, όταν αυτό θα έπρεπε ν’ αποτελεί σαφή προτεραιότητά σας, για την εύρυθμη λειτουργία του αστυνομικού σώματος . 
Η ΠΟΑΣΥ προβάλλει την ξεκάθαρη αντίθεσή της σχετικά με την προωθούμενη τροποποίηση ( άρθρο 58 Σχεδίου Νόμου για την «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη -Αναβάθμιση Πυροσβεστικού Σώματος» ) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για επαναφορά του ενιαίου ψηφοδελτίου για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στην αστυνομία, καθώς δεν πρόκειται απλώς για οπισθοδρόμηση, αλλά για απόλυτη κατάργηση της απλής αναλογικής, της κατοχυρωμένης δηλαδή με το άρθρο 18 του ν. 3938/2011 κατάκτησής μας στο εκλέγειν, σύμφωνα και σε πλήρη αρμονία με τον πρωτογενή Ν. 1264/82. 

Υπενθυμίζουμε, για όσους από την Κυβέρνηση της Τρόικας το έχουν λησμονήσει, το σύστημα της απλής αναλογικής καθιερώθηκε από τον Νομοθέτη, και μάλιστα ως υποχρεωτικό, καθότι μόνο αυτό επιτρέπει τη δυνατότητα έκφρασης όλων των τάσεων μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σεβόμενο έτσι πλήρως την ανάγκη εκπροσώπησης της μειοψηφίας. 

Επίσης, αντιτιθέμεθα στην, με το ίδιο άρθρο του Νομοσχεδίου, επαναφορά μίας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ανά Περιφερειακή Ενότητα και όχι ανά Αστυνομική Διεύθυνση, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, δια της οποίας επιχειρείται η οριστική εξαφάνιση των τοπικών Ενώσεων οι οποίες, εξ’ αντικειμένου, γνώριζαν και αντιμετώπιζαν ευχερέστερα τα κατά τόπους ζητήματα. Με την προωθούμενη , λοιπόν, τροποποίηση η ηγεσία του Υπουργείου επιθυμεί να επαναφέρει αλήστου μνήμης πρακτικές, όταν άνθιζε το πελατειακό Κράτος και το δούναι και λαβείν. Καμία δυνατότητα έκφρασης στις μειοψηφίες, παρά μόνο στους Ημέτερους. 

Ερωτάσθε: 

Α. Ποιες οι συγκεκριμένες έως τώρα ενέργειες του Υπουργείου (και όχι τι πρόκειται να κάνετε, με τα συνήθη ευχολόγιά σας): 
α) Για τον ταχύτερο προγραμματισμό των αναγγελιών υπηρεσίας τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση; 
β) Για την προστασία των δανειοληπτών αστυνομικών; 
γ) Για την ίδρυση εστιών σίτισης αστυνομικών και των οικογενειών τους; 
Β. Ποιες οι συνέπειες που θα προκληθούν από την υπερψήφιση του άρ. 58 του Σχεδίου Νόμου για την «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη -–Αναβάθμιση Πυροσβεστικού Σώματος» αναφορικά με την αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση στα συνδικαλιστικά όργανα των αστυνομικών. 
Γ. Ποιος ο λόγος κατάργησης των Ενώσεων ανά Αστυνομική Διεύθυνση. 

11.3.2013 
Ο Ερωτών Βουλευτής 
Βασίλειος Καπερνάρος